കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, July 24, 2011

ജീവിതം


ഇടയ്ക്കു ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ..
സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങള്‍ തുന്നുന്നത് പോലെ
നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം തുന്നാന്‍ പറ്റിയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ..
എങ്കില്‍ എത്ര നിറങ്ങള്‍ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ...എത്ര പൂക്കള്‍ ...

പക്ഷെ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ മറ്റാരൊക്കെയോ തുന്നുന്നു ..
പണിയാരിയാത്ത.. തുന്നലരിയാത്ത ...
അല്ലേല്‍ ഇത്രയ്ക്കു വികൃതമാകുമോ ഗോപാലാ
നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം ......

0 comments:

Post a Comment