കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, July 20, 2011

മുംബൈ


സങ്കടമുണ്ട് ..
അമര്‍ഷവും ...

ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാകും
മുംബൈ ഇങ്ങനെ
പൊട്ടിതീരുന്നത്..?

3 comments:

ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക .....

ഭരണകൂട ഭീകരത

ആരെന്നും എന്തെന്നും ആര്‍ക്കരിയ്യാം ...........

Post a Comment