കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, January 12, 2011

ബിംബങ്ങള്‍


മെസ്സി ..റൂണി
ധോണി ..
...........
ആസര്‍
ബിംബ നിര്‍മിതിയില്‍
തന്നെയാണ്

0 comments:

Post a Comment