കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, December 20, 2010

നബിദിനം


മത്ഹു വേണ്ട ..
.....................
കഴുത്തില്‍ നിന്നും
ഈ കുടല്‍മാല
ഒന്ന് മാറ്റിത്തരുമോ ?

0 comments:

Post a Comment